Xe Tải Hyundai EX8GTS1 6.2 Tấn

Sản Phẩm: Hyundai Mighty EX8 GTS1
Nhãn Hiệu: Hyundai
Xuất xứ: Hyundai Thành Công
Khối lượng toàn bộ: 11000 kg
Khối lượng hàng hóa: 7250 kg
Kích thước xe (mm): 7116 x 2250 x 3210
Kích thước thùng xe mm): 5290 x 2110 x 2090
Khoảng cách trục xe (mm): 3850